สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สถานภาพทั่วไป
ผู้บังคับบัญชาของสถานี
คณะ กต.ตร.สถานีตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ชมรมพนักงานสอบสวน
ข่าวทันเหตุการณ์
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ผู้ดูแลระบบ
Youtube
สถานีโทรทัศน์


ตรวจสอบการออกสลาก


บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
OS: Linux p
PHP: 5.3.19
MySQL: 5.1.73
เวลา : 15:10
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
จำนวนสมาชิก : 129
จำนวนข่าวสาร : 512
เว็บลิงค์: 17
_VISITORS: 1793134
ประวัติของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ประวัติ สภ.เมืองนครปฐม

                สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นเรือนไม้ 2ชั้น ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งตำรวจภูธรภาค 7 ในปัจจุบัน ต่อมาในปี .. 2508 กรมตำรวจในสมัยนั้น ได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 (ปัจจุบันเป็นอาคารตำรวจภูธรภาค 7) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นที่ทำการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีคนแรก คือ พ...ปัญญา รอบคอบ มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกอง เมื่อปี พ.. 2521 ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น สารวัตรใหญ่ มี ...วิมุติ พิเศษกุล ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่เป็นคนแรก
                ต่อมาในปี พ.. 2539 กรมตำรวจในสมัยนั้นได้จัดสรรงบประมาณให้ ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ ติดกับอาคารตำรวจภูธรภาค 7 ด้านทิศตะวันตก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น อาคารเลขที่ 23 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี พ...ประวัติ เสมดี เป็นผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม คนแรก เมื่อปี พ.. 2537

ข้อมูลทั่วไป

                สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมอยู่ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งของตำรวจภูธรภาค 7 และตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เป็นอาคาร 3 ชั้น ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2539 ด้วยงบประมาณของทางราชการ และเริ่มเปิดใช้สถานที่เพื่อให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น281.986 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 18 ตำบล 152 หมู่บ้าน มี 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลตำบล (ไม่รวมเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลโพรงมะเดื่อและสามความเผือก)

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี
ของ สภ.เมืองนครปฐม

ลำดับ

      ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1.

พ.ต.ต.ปัญญา รอบคอบ

ผู้บังคับกอง

พ.ศ.2501–2503

2.

พ.ต.ต.แสวง ดุลยสุวรรณ

“

พ.ศ.2503–2505

3.

พ.ต.ต.สวัสดิ์ อิงอร่าม

“

พ.ศ.2505–2505

4.

พ.ต.ต.ประสาท ศัตรูแสยง

“

พ.ศ.2505–2509

5.

พ.ต.ต.จำลอง จันทร์คำ

“

พ.ศ.2509–2510

6.

พ.ต.ต.สุนทร เพ็ญศศิธร

“

พ.ศ.2510–2512

7.

พ.ต.ต.มล.ชวลิต สุบรรณ

“

พ.ศ.2512–2513

8.

พ.ต.ต.บุญมี เสือเอี่ยม

“

พ.ศ.2513–2514

9.

พ.ต.ต.มาโนช รัตนวิลัย

“

พ.ศ.2514–2515

10.

ร.ต.อ.โกวิท สุทธิบุตร

“

พ.ศ.2515–2518

11.

พ.ต.ต.มงคล ศรีโพธิ์

“

พ.ศ.2518–2521

12.

พ.ต.ต.ธวัชชัย จุลสุคนธ์

“

พ.ศ.2521–2521

13.

พ.ต.ต.วิมุติ พิเศษกุล

สารวัตรใหญ่

พ.ศ.2521–2521

14.

พ.ต.ท.เลอศักดิ์ บำรุงศรี

“

พ.ศ.2521–2524

15.

พ.ต.ท.ธีรบูรณ์ สมบูรณ์

“

พ.ศ.2524–2525

16.

พ.ต.ท.สมชัย ศรีภิญโญ

“

พ.ศ.2525–2526

17.

พ.ต.ท.นพพร แสงสุวรรณ์

“

พ.ศ.2526–2529

18.

พ.ต.ท.สมพงษ์ สำราญสุข

“

พ.ศ.2529–2532

19.

พ.ต.ท.ชัยศรี สุรเสวี

“

พ.ศ.2532–2534

20.

พ.ต.ท.ขวัญชัย พันธุ์ภักดี

“

พ.ศ.2534–2537

21.

พ.ต.อ.ประวัติ เสมดี

ผู้กำกับการ

พ.ศ.2537–2539

22.

พ.ต.อ.จิรุจน์ พรหมโมบล

“

พ.ศ.2539–2540

23.

พ.ต.อ.เจษฎ์ สุวีรานนท์

“

พ.ศ.2540–2541

24.

พ.ต.อ.สมชาย โพธิ์เย็น

“

พ.ศ.2541–2543

25.

พ.ต.อ.ขวัญชัย พันธุ์ภักดี

“

พ.ศ.2543–2546

26.

พ.ต.อ.วสันต์ พันธุ์มณี

“

พ.ศ.2546–2548

27.

พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน

“

พ.ศ.2548-2553

28.

พ.ต.อ.วัฒนา  พิมพ์อัฐ

“

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน

เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม

75 มือปืนเมืองไทย ที่ สตช.ต้องการตัวมากที่สุด

หนังสือพิมพ์
พญากรอากาศ
 
Top! Top!